O databázi


Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Magistrátem Města Olomouce (MMOl) dlouhodobě spolupracuje na strategii v oblasti kulturních a kreativních průmyslů (KKP). Jedním ze základních kroků bylo vytvoření databáze subjektů kulturní a kreativní sféry, které v regionu působí.

Svou činností rozvíjejí subjekty KKP mimořádný potenciál města a okolí, spoluvytvářejí unikátní atmosféru a kvalitou svých výsledků často reprezentují region na nejvyšších úrovních. Přehled o šíři nabídky napříč všemi typy KKP přináší databáze Kreativní Olomouc!

Vznik


Databáze vznikla v rámci univerzitního projektu mapování KKP a obsahuje pouze veřejně dohledatelné údaje a údaje z veřejných registrů. Zásadní snahou je udržet databázi co nejvíce kompletní a aktuální.

Hlavní cíl


Hlavním cílem databáze je centrálně evidovat všechny subjekty zapojené do KKP na Olomoucku pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající produkty a služby kulturního a kreativního sektoru, za účelem posílení povědomí o lokálním kreativním zázemí a prohloubení praktických kontaktů napříč sférou. Mimo jiné tedy databáze podpoří zjednodušení případného oslovení, navázání spolupráce a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých oblastí KKP na Olomoucku.

Další cíle


  • vytvořit přehlednou a aktuální centrální evidenci všech subjektů KKP na Olomoucku

  • ukázat, že profesionály ve všech kreativních oborech máme na dosah

  • zvyšovat povědomí o rozsahu a intenzitě lokálního kreativního klimatu

  • vytvořit argumentační datový nástroj pro hájení zájmů KKP

  • iniciovat a prohlubovat síťování, spolupráci a komunikaci subjektů KKP napříč sektory

  • zkracovat cestu k objevení a oslovení nových klientů, spolupracovníků nebo dodavatelů

  • podporovat lokální ekonomiku a napomoci prosperujícímu rozvoji místních podniků a aktérů v KKO

  • zvyšovat konkurenceschopnost subjektů KKP na Olomoucku

  • aktuálně urychlit rekonvalescenci z dopadů koronavirové krize

Budeme rádi když tyto informace rozšíříte mezi své kolegy a známé tak, aby se stala kreativním portálem a rozcestníkem pro samotné zástupce KKP, ale i potenciální klienty, spolupracovníky nebo dodavatele.

Působíte-li v oblasti KKP


Vložení nového subjektu

V případě zájmu vložit nový subjekt, protože jeho záznam v databázi zcela chybí, využijte formulář.

Úprava existujícího subjektu

V případě neaktuálních údajů a žádosti o úpravu existujícího záznamu, Vás prosíme o upřesnění na e-mail.

Vymazání subjektu

V případě žádosti o vymazání subjektu dle poučení o ochraně osobních údajů nás kontaktuje na e-mail.

O projektu Kreativní Olomouc


Mapování KKP v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců všech zúčastněných stran.

Kontakty


Magdaléna Petráková
koordinátorka projektu

magdalena.petrakova
@kreativniolomouc.cz

+420 728 967 220


©  Kreativní Olomouc | administrace