Databáze


 • Tagy

* Subjekt je pořadatelem veřejně přístupných aktivit/akcí. Sledujte jeho činnost v kalendáři na www.kreativniolomouc.cz.


Katedra dějin umění

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Taneční klub Olymp Olomouc o. s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Katedra hudební výchovy PdF

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

OLLOVE z. s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

HOBBY TIME ON s.r.o.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Katedra muzikologie FF UP

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Studium Artium, z. s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Expeditio Germanica, z.s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Židovská obec Olomouc

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Iši Krejčího

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Jan Kvapil

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Archaia Olomouc, z. ú

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Lenka Gabrielová

 • Design

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

 • Informační a webové technologie

 • Kulturní dědictví: Památky & muzea & galerie & knihovny a archivy

MAIRE Botanical

 • Design

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

 • Řemesla

 • Architektura

Martin Peřina

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Jana Urbanová

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

TŠ Rytmus Olomouc

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Miloslava Stibora – výtvarný obor

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Dům dětí a mládeže Olomouc

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

O projektu Kreativní Olomouc


Mapování KKP v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců všech zúčastněných stran.

Kontakty


Magdaléna Petráková
koordinátorka projektu

magdalena.petrakova
@kreativniolomouc.cz

+420 728 967 220


©  Kreativní Olomouc | administrace