Databáze


 • Tagy

* Subjekt je pořadatelem veřejně přístupných aktivit/akcí. Sledujte jeho činnost v kalendáři na www.kreativniolomouc.cz.


Mgr. Petr ESCHLER – ŘEZBÁŘSKÉ KURZY PRO RATROST

Základní umělecká škola Žerotín

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Katedra bohemistiky

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Moravsko-slezská křesťanská akademie, z. s

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Kateřina Číhalová

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

 • Olomouc

 • Lokální

Pampaedie

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Moravský Beroun, Dvořákova 349, přísp.org.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Vault Enterprise z. s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Martin Peřina

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

TikPro z.ú.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Sdružení D

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Katedra dějin umění

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Bez názvu. Nedatováno.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Konzervatoř Evagelické akademie

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Česká sekce INSEA

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Studio Experiment z.s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

Potvůrka Klub, o.s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

ART RUBIKON z.s.

 • Kulturní a umělecké vzdělávání

O projektu Kreativní Olomouc


Mapování KKP v Olomouci je společným projektem Univerzity Palackého, města Olomouc a Olomouckého kraje. Na mapování se podílí tým složený ze zástupců všech zúčastněných stran.

Kontakty


Magdaléna Petráková
koordinátorka projektu

magdalena.petrakova
@kreativniolomouc.cz

+420 728 967 220


©  Kreativní Olomouc | administrace